Doporučení pro naše klienty: pokud máte účet u Sberbank CZ, a.s., doporučujeme nepoužívat ho pro výplaty pojistného plnění a použít účet vedený u jiné banky